Hak Proses Persidangan

HAK-HAK POKOK DALAM PROSES PERSIDANGAN

  1. Hak Untuk Melakukan Jawab-Menjawab, Mengajukan Bantahan (Replik, Duplik, Rereplik, Reduplik).
  2. Hak Untuk Mengajukan Pembuktian ( Saksi dan Bukti-Bukti Tertulis).
  3. Hak Untuk Mengajukan Kesimpulan.

Math 101  Friday 11.7.20 2pm 9pm

Wahab Ahmad S.H.I.S.H.M.H Ketua Pengadilan Agama Marisa