Data PPNPN

3. Kifli   
         
Nama : Zulkifli Kidam
Tempat/Tgl, Lahir
:
Bilungala, 25 Januari 1973
Pendidikan : SMA
Jabatan : Satpam
T.M.T Jabatan : 01 Januari 2021
     
   2. Umar K
         
Nama : Umar Kandang, S.H
Tempat/Tgl, Lahir
:
Pinrang, 07 Mei 1984
Pendidikan : S1
Jabatan : Satpam
T.M.T Jabatan : 01 Januari 2021
     
   opan
         
Nama : Sufriyanto Haras
Tempat/Tgl, Lahir
:
 
Pendidikan : SMA
Jabatan : Satpam
T.M.T Jabatan : 01 Februari 2021
     
   1. Alfian
         
Nama : Alvian Irwansyah Bustamin, S.EI
Tempat/Tgl, Lahir
:
Paguat, 09 Oktober 1991
Pendidikan : S1
Jabatan : Sopir
T.M.T Jabatan : 01 Januari 2021
  
  4. Irmawaty  Nama : Irmawaty Saleh, A.Ma.Pd
Pendidikan : Diploma II
Tempat/Tgl, Lahir
:
Marisa, 01 Januari 1987
Jabatan : Pramubakti
T.M.T Jabatan : 01 Januari 2021
  
   5. Nurzein
         
Nama : Nurzein S. Anwar, S.Pd
Tempat/Tgl, Lahir
:
Lopo, 03 Oktober 1993
Pendidikan : S1
Jabatan : Pramubakti
T.M.T Jabatan : 01 April 2021